do góry

Polityka prywatności

Ślubne Sztuczki
 1. Wstęp

Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Ślubne Sztuczki. Możesz spotkać się ze skróconą wersją tego dokumentu w miejscach w których zbieramy dane osobowe.

 1. Administrator Danych, czyli kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich osób:

 • odwiedzających i korzystających ze strony internetowej slubnesztuczki.pl;
 • które śledzą fanpage Ślubne Sztuczki na Facebooku, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych;
 • które kontaktują się z nami za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych;
 • które kontaktują się z nami telefonicznie w celu poznania oferty wypożyczalni lub świadczenia usług wedding planningu;
 • które wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera;
 • które chcą podają swoje dane osobowe, w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej slubnesztuczki.pl, w celu zawarcia umowy wypożyczenia lub umowy planowania wydarzenia, w tym w szczególności wesela,

jest Magdalena Siudek, adres: Kowieńska 31t/2, 51-351 Wrocław, e-mail: info@slubnesztuczki.pl

 1. Po co przetwarzamy dane i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej slubnesztuczki.pl
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przygotowanie zindywidualizowanej oferty wypożyczenia lub planowania wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także przedstawienia Ci oferty wypożyczenia lub planowania wesela.

 • osoby, które śledzą fanpage Ślubne Sztuczki na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych:
 • promocja naszych produktów i usług, marketing bezpośredni oraz budowanie pozytywnego wizerunku Ślubne Sztuczki (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przedstawienie Ci ofert wypożyczenia lub planowania wesela.

 • osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem umów, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także przedstawienia Ci oferty wypożyczenia lub planowania wesela.

 • osoby, które kontaktują się z nami telefonicznie w celu poznania oferty wypożyczenia lub planowania wesela lub zawarcia umowy wypożyczenia lub planowania wesela:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem umów, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także przedstawienia Ci oferty.

 • osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera:
 • przesyłanie newslettera zawierającego informacje handlowe w oparciu o zgodę na jego wysyłanie w połączeniu z naszym prawnie uzasadnionym interesem tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do otrzymywania newslettera.

 1. Jakie dane możemy przetwarzać?

W przypadku:

 • osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej, które zdecydują się (i) zapoznać z indywidualną ofertą lub (ii) skontaktować z nami przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, a także dane niezbędne do zaproponowania oferty;
 • osób, które śledzą nasz fanpage na Facebooku, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych przetwarzamy: imię, nazwisko, internetowy numer identyfikacyjny, wizerunek (zdjęcie profilowe), adres email;
 • osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych przetwarzamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu;
 • osób, które kontaktują się z nami telefonicznie w celu poznania oferty przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, a także dane niezbędne do zaproponowania oferty;
 • osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące wyrażenia zgody.
 1. Komu możemy ujawnić twoje dane osobowe?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej slubnesztuczki.pl:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący nas w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • osoby, które śledzą nasz fanpage na Facebooku,i Instagramie oraz w innych mediach społecznościowych:
 • operatorzy portali społecznościowych;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
  • osoby, które kontaktują się z nami telefonicznie w celu poznania oferty lub zawarcia umowy, a także osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych:
 • nasi podwykonawcy;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na naszą rzecz;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący nas w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera:
 • dostawcy usług i systemów IT;

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane?

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący czas:

 • osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej slubnesztuczki.pl:
 • przez okres 5 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy po upływie 5 lat ze względu na obronę przed ewentualnymi roszczeniami i wnioskami;
 • osoby, które śledzą nasz fanpage na Facebooku, Instagramie oraz w innych mediach społecznościowych:
 • przez czas pozostawania obserwatorem naszego fanpage;
 • osoby, które kontaktują się z nami telefonicznie w celu poznania oferty lub zawarcia umowy, a także osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych:
 • po upływie 5 lat od zakończenia umowy, a jeśli umowa nie została zawarta, po upływie 5 lat od ostatniej korespondencji lub ustaleń związanych z umową, ze względu na obronę przed ewentualnymi roszczeniami i wnioskami;
  • osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera:
 • do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
 1. Jakie są Twoje prawa?

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • w zakresie co do którego wyrażono zgodę: prawo do cofnięcia zgody. W przypadku newslettera wystarczy kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter przesyłanej do Ciebie albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do nas innymi środkami komunikacji.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. Czy profilujemy?

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. STATYSTYKI STRONY

Facebook

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Google Analitycs

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Google Analitycs. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzająch. Usługa ta świadczona jest na naszą rzecz przez Google Ireland Limited Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Google. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy.

 1. Pliki Cookies

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies (?Ciasteczka?) i podobnych (np. pixel tags).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).

 

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

 

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

 1. Nasze zapewnienia

Dokładamy wszelkich starań, żeby przetwarzanie Twoich danych odbywało się z największym poszanowaniem Twojej prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo Twoich danych.

 

Przestrzegamy następujących zasad:

 • wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • utrwalamy dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • wykonujemy nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania
  w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • przekazujemy dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • zachowujemy poufność danych;
 • zapewniamy osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających
  z przepisów prawa.
 1. Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek